Värälän Murske

Värälän Murske palvelee jo viime vuosisadan puolelta peräisin olevalla ammattitaidolla. Yritys toimittaa kalliomursketta kaikkialle, mihin tarvitaan laadukasta täyttöä.

© Värälän Murske